driehoek

Garantie 5 jaar onkruidvrij

De producten van PVN dragen bij aan een verbetering van het straatbeeld. Onze producten zijn ontstaan door vanuit de oplossing van een probleem te denken. Vermindering van onderhoud is dus een belangrijk tweede voordeel. Wij bieden garantie op de kwaliteit van onze producten.

Gegarandeerd 5 jaar onkruidvrij
Onze producten zijn goed en dat garanderen wij. Wanneer onze producten worden verwerkt door een door PVN geadviseerd bedrijf, geven wij 5 jaar garantie op de werking van het systeem.

PVN biedt 5 jaar garantie op onkruidvrije oplossingen

De garantie wordt verleend op de werking van ons product. Hiervoor komen wij, of een door ons geadviseerd bedrijf, uw projectsituatie vooraf beoordelen. Uiteraard is ook een goede verwerking van het product van groot belang. Stel dat u binnen de garantietermijn van 5 jaar om welke reden dan ook niet tevreden bent, dan gaan we dit in onderling overleg oplossen.

Verschillende partners van PVN zijn bekend met de verwerking van onze producten. Hierdoor kunt u als opdrachtgever onze producten zien, testen en verkrijgen.
Door PVN geadviseerde bedrijven bij u in de buurt.

© 2024 PVN Bestratingsvoegen | powered by Utopis® Platform