driehoek

Middengeleiders zonder onkruid

Groen op plaatsen waar het niet hoort is onkruid. Door middengeleiders te voorzien van een CityPro 1000 Next Gel onkruidvrije voeg, is toekomstig onderhoud niet meer nodig. De stad blijft leefbaar en verkeersmaatregelen, die genomen moeten worden bij andere onkruidbestrijdingsmethoden, kunnen uitblijven.

© 2024 PVN Bestratingsvoegen | powered by Utopis® Platform